Personer med demens ”kommer til orde” i forskning om sang og musik i hverdagsrehabilitering

Aase Marie Ottesen, Poul Ilsøe

Research output: Contribution to conference without publisher/journalPosterCommunication

120 Downloads (Pure)

Abstract

Formål
Forskningsprojektet har som formål at undersøge hvilke oplevelser og hvilken betydning det har for personer med demens og deres pårørende, at sang og musik indgår i deres hverdagsliv samt i rehabiliteringsindsatsen.
Baggrund for projektet
I forskningsprojektet involveres personer med demens og deres pårørende i aktionsforskningsproces gennem brug af narrative metoder.
Projektet er en del af et større forskningsprojekt, der udover at involvere personerne med demens og deres pårørende i forskningsprocessen, inddrager et fagprofessionelt, et tværdisciplinært, et tværsektorielt og et organisatorisk perspektiv rettet mod at undersøge sang og musik som kommunikativ interventionsform i rehabiliteringsindsatsen over for personer med demens. Endvidere undersøges forudsætninger for implementering og forankring af interventionsformen i praksis.
Feltstudier i et dagcenter for borgere med demens danner rammen for igangsætning af aktionsforskningsprocessen sammen med borgerne, der har demens i let til moderat grad.
Den værdimæssige tilgang i forskningen tager udgangspunkt i at involvering af personerne med demens og deres pårørende skal medvirke til at de føler sig værdsat, inkluderet og ultimativt hørt. Endvidere at involvering praktiseres, så den er tilpasset de aktuelle personer og deres forudsætninger. Aktionsforskningsprocessen blev planlagt som en kreativ proces, med afsæt i følgende temaer: ”Hvad giver musikken dig i dit liv?” og ”Hvilken betydning har musikken for dig?” I processen blev disse temaer fulgt op af nye temaer som: ”Samvær med familien om musik”, ”De gode minder” og ”Hvordan kan musikken hjælpe os igennem livet der ligger foran os?”.

Metode
Forskningsprojektet har sit udspring i aktionsforskning. Valg af metode er personafstemt, idet der er taget udgangspunkt i deltagerens forudsætninger for at indgå i processuelle forløb med sang og musik som fælles omdrejningspunkt i samværssituationer.
Personerne med demens er ”kommet til orde” i forskningsprocessen gennem brug af sangskrivning som narrativ metode, hvor de har indgået i fire workshopbaserede seancer, faciliteret af musikterapeut i samarbejde med forsker og teammedarbejder. Derudover blev personerne med demens og deres pårørende sammen involveret undervejs i forskningsprocessen, hvor de deltog i cafemøde. De fælles temaer fra dette møde blev videreført i den efterfølgende sangskrivningsproces.

Resultater / konklusion
Igennem aktiv deltagelse i et musisk og terapeutisk rum, skabt af musikterapeut, har personerne med demens i fællesskab komponeret to sange, der omhandler deres oplevelser af hvad sang og musik betyder for deres liv lige nu og hvordan sang og musik kan hjælpe dem i deres sidste tid af livet.

Samarbejdspartnere og evt. bevillingsgivere:
Musikterapeut Poul Ilsøe, Dagcenter Krogen, Demenscenter Skovgården, Hadsund.
Teammedarbejder, social-og sundhedsassistent Anette Vinther, Dagcenter Krogen, Demenscenter Skovgården, Hadsund.
Centerleder Dorthe Lynge, Demenscenter Skovgården, Hadsund. Mariagerfjord Kommune.
Post doc, ph.d. Aase Marie Ottesen, Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet.
Forskningsprojektet er finansieret af VELUX fonden.
Original languageDanish
Publication date8 May 2017
Publication statusPublished - 8 May 2017
EventDemensDagene 2017: Tværfaglig konference om demens - Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V., Denmark
Duration: 8 May 20179 May 2017
Conference number: 18
http://www.videnscenterfordemens.dk/demensdagene/

Conference

ConferenceDemensDagene 2017
Number18
LocationTivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4
Country/TerritoryDenmark
City1577 København V.
Period08/05/201709/05/2017
Internet address

Cite this