Personlighed og motivation

Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Abstract

Som socialarbejder møder man mange forskellige mennesker. Ud over, at de borgere, man møder, ofte er af forskellig alder, køn, etnicitet, social og kulturel baggrund, er de også uensartede som personer. Nogle mennesker er udadvendte og sociale mens andre er mere stille og reserverede, nogle er i vid udstrækning styret af deres impulser og lyst, mens andre lader fornuft eller moralske værdier råde. Andre igen har en stærk indre drivkraft og let ved selv at tage et initiativ mens nogle skal motiveres af en ydre, social belønning. Personligheds- og motivationspsykologien handler om disse forskelle. Psykologien som fag skelner ofte mellem de to discipliner, men både teoretisk og i forhold til praktisk anvendelighed, er det oplysende at se dem sammen. Således er en række teorier både personligheds- og motivationsteorier, ligesom de forskelle, der empirisk kan iagttages hos menneske, både kan ses som forskelle i deres personlighed og i deres motivation.
Kapitlet er opbygget således, at ganske kort præciseres først de to begreber, personlighed og motivation, hvorefter udvalgte teoretiske perspektiver på personlighed og motivation tages op. Til sammen vil disse bidrage til at besvare spørgsmålet: Hvordan kan socialarbejderen forstå og motivere det andet menneske? Kapitlet afsluttes med en opsamling, spørgsmål til refleksion samt litteraturlister.
Original languageDanish
Title of host publicationPsykologi og socialt arbejde
EditorsIda Skytte Jakobsen
Number of pages24
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherAkademisk Forlag
Publication date2017
Pages96-119
ISBN (Print)978-87-500-4335-5
Publication statusPublished - 2017

Cite this