Porteføljeledelse af IT projekter: Udfordringer i danske kommuner

Lars Kristian Hansen

Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommissionedpeer-review

442 Downloads (Pure)

Abstract

Resumé
De danske kommuner oplever, at it’s rolle i organisationen er under forandring i disse år, og it-projekter bliver i stigende grad set som et middel til at udvikle og innovere organisationers forretningsprocesser, og denne udvikling synes at fortsætte i fremtiden. I den forbindelse er projektporteføljeledelse (PPL) efterhånden blevet accepteret som værende best practice til at facilitere organisationernes værdiskabelse fra deres portefølje af it-projekter.

Denne undersøgelse har set på fire kommuner, der er blandt de mest modne kommuner ift. PPL og p.t. arbejder på at forbedre deres PPL. Derfor kan resultaterne præsenteret i denne artikel anvendes som inspiration til praktikere, der ønsker at forbedre PPL i lignende organisationer. Undersøgelsen blev foretaget via en struktureret undersøgelse af de fire kommuners praksis i forhold til fem nøgleprincipper inden for PPL-litteraturen.

På den baggrund blev der fremdraget en række styrker og udfordringer i kommunernes praksis omkring PPL. Undersøgelsen finder, at PPL i kommunerne er stærkt strategisk forankret og har stort fokus på at opfange og tilpasse
sig de behov, som organisationen formulerer. I den forbindelse er det en udfordring for kommunerne at undgå, at PPL får en reaktiv rolle i organisationen. Kommunernes it-ledere påpeger, at de ser en mere intensiveret brug af PPL i den form, som litteraturen foreslår, som et potentielt indsatsområde
for deres organisation, men at organisationens ledelse kun i mindre grad efterspørger brugen af de oplysninger og produkter, som PPL kan bidrage med. Derfor har kommunernes it-ledere mere succes ved at udvise lydhørhed over
for ledelsens og forretningens behov og signaler frem for at bero sig på de anbefalinger, som PPL-litteraturen foreslår.Denne styring af porteføljen stiller store krav til it-ledernes organisatoriske tæft, men gør kommunerne i stand til at
gennemføre den største del af deres it inden for de opsatte
rammer.
Original languageDanish
Publication date25 Aug 2011
Publication statusPublished - 25 Aug 2011

Cite this