Præmier og præstationer: Skolelederes meningsskabelse

Per Nikolaj Bukh, Karina Skovvang Christensen, Morten Lund Poulsen, Anne Kirstine Svanholt

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Med henblik på at reducere andelen af lavt præsterende elever ved afgangseksamenerne i folkeskolen vedtog Folketinget i 2016 den såkaldte skolepulje. Formålet var at give udvalgte skoler et økonomisk incitament til at reducere andelen af lavtpræsterende elever. Denne artikel fokuserer på, hvordan skoleledere opfattede skolepuljen og de initiativer, der blev taget som følge heraf. Vi fokuserer især på, om der forekom negative tilbageløbseffekter (washback), dvs. uønskede påvirkninger af undervisning eller elever. Artiklen er baseret på semistrukturerede interviews gennemført med skoleledere. I analysen anvendes meningsskabelse (sensemaking) som en teoretisk linse til at undersøge, hvordan ledere skaber nye meninger, når nye initiativer igangsættes som konsekvens af skolepuljen. Resultaterne indikerer, at puljens resultatbaserede finansiering påvirkede undervisningspraksis på samme måde som tilbageløbseffekterne fra standardiserede elevtests. Dog blev skolepuljen og dens virkninger generelt oplevet som positive. Undersøgelsen viser desuden, at skoleledere spiller en vigtig rolle for, hvordan skoler reagerer på resultatbaseret finansiering
Original languageDanish
JournalSamfundslederskab i Skandinavien
Volume36
Issue number6
Pages (from-to)287-323
ISSN0900-8322
DOIs
Publication statusPublished - 2021

Keywords

  • Management Accounting
  • Budgeting
  • Social investments
  • Inequality
  • Basic education
  • Performance funding
  • Schools
  • School management

Cite this