Præoperativ imaging ved FNA-påvist follikulær neoplasi

Research output: Contribution to conference without publisher/journalConference abstract for conferenceResearch

50 Downloads (Pure)

Abstract

Baggrund: Patienter med suspekt cytologi fra thyreoidea opereres for at udelukke malignitet. En bedre præoperativ selektion er ønskværdig. Formål: At undersøge forekomsten af FNA-påvist follikulær neoplasi medførende thyreoidektomi, og sammenholde præoperativ nuklearmedicinsk imaging og endelig histologisk diagnose. Metode: 402 patienter fik fra 01.01.2006 - 31.12.2018 foretaget thyreoidektomi på baggrund af den cytologiske diagnose follikulær neoplasi obs. pro. Svar på præoperativ thyreoidea skintigrafi (275) og FDG-PET/CT-skanning (50) er sammenholdt med den histologiske diagnose. Resultater: I 102/402 tilfælde (25%) havde patienten histologisk verificeret malignitet i thyroidea. I 16 cancertilfælde, hvor der forelå en præoperativ PET, sås patologisk FDG-optagende foci undtagen i ét tilfælde (multifokal, <1 mm.). I studiet var andelen af FDG-optagende foci høj (44/50), da udredning ofte var udløst af PET-incidentalom. Semikvantitative analyser pågår på FDG-optagende foci. Konklusion: Cancerforekomsten (25%) lå på niveau med tidligere publicerede. Den endelige diagnostiske værdi af FDG-PET bør undersøges prospektivt.
Original languageDanish
Publication date18 Sept 2019
Number of pages1
Publication statusPublished - 18 Sept 2019
EventDATHYRCAs årsmøde - Middelfart, Denmark
Duration: 18 Sept 201918 Sept 2019

Conference

ConferenceDATHYRCAs årsmøde
Country/TerritoryDenmark
CityMiddelfart
Period18/09/201918/09/2019

Cite this