Prøvning af reguleringsevne og stabilitet for trykstyrede og termostatiske aftapningsarmaturer

Translated title of the contribution: Testing of control capability and stability for pressure and thermostatic controlled sanitary taps

V. Nielsen, T. Fjord Jensen

  Research output: Book/ReportBookResearch

  Abstract

  Notatet beskriver et måleudstyr til brug ved afprøvning af reguleringsevne og stabilitet for aftapningsarmaturer til brugsvandsanlæg. Notatet beskriver i detaljer den i SBI-notat 89 "Foreløbige ydeevnebeskrivelse for aftapningsarmaturer" angivne prøvning og det til prøvningen hørende udstyr. Måleudstyret er specielt anvendeligt til måling af blandingsarmatur, hvor de tryk- og temperaturmæssige forhold ved armaturets tilløb og udløb ønskes klarlagt. Notatet gennemgår i detaljer måleopstillingen for afprøvning af reguleringsevnen og stabilitetem ved et automatisk blandingarmatur. Måleudstyret består af et prøverør tilsluttet armaturets vandtilgang, med udtag for tryk- og temperaturfølere med tilhørende registreringsudstyr. Notatet indeholder detailtegninger af prøverøret samt en beskrivelse af registreringsudstyret. Desuden beskrives, hvorledes de ved prøvningen opnåede måleværdier behandles med henblik på at bedømme armaturets egenskaber.
  Translated title of the contributionTesting of control capability and stability for pressure and thermostatic controlled sanitary taps
  Original languageDanish
  Place of PublicationHørsholm
  PublisherSBI forlag
  Number of pages7
  Publication statusPublished - 1979
  SeriesSBI-notat
  Number96

  Cite this