Pragmatisme og sund fornuft: Håndtering af vurderinger efter EU direktiver i dansk VVM praksis

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Med ændringen af VVM-direktivet i 2014 er der indført en ’strømlining’, der skal lette vurderings-og godkendelsesprocessen, når flere miljøvurderinger er påkrævet og flere myndigheder er involveret. Den obligatoriske koordinering omfatter VVM-pligtige projekter, som også kræver en miljøvurdering omfattet af habitat- og/ eller fuglebeskyttelsesdirektivet.1 Formålet med denne artikel er belyse den allerede eksisterende koordinering mellem forskellige direktiver i dansk praksis samt erfaringer hermed.
Original languageDanish
JournalTidsskrift for Miljø
Issue number5
Pages (from-to)163-166
Number of pages4
ISSN1603-8398
Publication statusPublished - May 2017

Cite this