Praksisforbedrende læringssamtaler i SOSU

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Abstract

Formålet med denne artikel er at præsentere en analysemodel for praksisforbedrende læringssamtaler. Modellen er empirisk udviklet under et ph.d.-projekt på en SOSU-skole, og illustre-rer 4 idealtypiske måder at praktisere læringssamtaler på, i form af; Rådgivning, Fejlretning, Moni-torering eller Udforskning. Modellen kan både bruges til at øge bevidstheden om hvilken type af læringssamtale, der er behov for i en konkret situation og som et meta-kommunikativt redskab i forbindelse med igangsættelse og kvalificering af læringssamtaler, som har til formål at forbedre praksis. Afslutningsvis vil artiklen pege på mulige måder og situationer, hvor modellen vil kunne anvendes.
Original languageDanish
Article number7
JournalKognition & Paedagogik
Issue number123
ISSN0906-6225
Publication statusPublished - Mar 2022

Cite this