Professionel praksis i botilbud for mennesker med udviklingshæmning: Om den daglige kamp for (en menneskelig) omsorg

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

7386 Downloads (Pure)

Abstract

I dag varetager man i Danmark hovedsageligt omsorgen for mennesker med udviklingshæmning, der har behov for hjælp og støtte på døgnbasis, i § 107/108 boformer oprettet efter Lov om Social Service og Almenboliglovens § 105. Formålet med den professionelle praksis i boformerne er at varetage disse menneskers behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling. Hjælpen skal – uanset boform – ydes i borgerens egen bolig med de rettigheder, der er forbundet hermed i forhold til selvbestemmelse m.v. Samtidig understreges det, at formålet med indsatsen ikke blot er ’passiv omsorg’ eller pleje. I dag opfattes udvikling og understøttelse af egen myndighed som primære formål med den socialpædagogiske indsats i boformerne, mens betoningen af omsorgsopgaven – at tage sig af den afhængige andens behov – er gledet i baggrunden.

Afhandlingen omhandler omsorgens udfoldelse, logik og kvalitet i professionel praksis i botilbud for mennesker med udviklingshæmning. Den viser, hvordan omsorgen udøves på forskellige måder i et samspil mellem en række faktor – herunder medarbejdernes forståelser og fortolkninger af beboernes adfærd og behov – med forskellige konsekvenser for beboernes hverdagsliv. Afhandlingen viser også, hvordan forskellige forhold sætter omsorgen under pres, og peger på, hvad god professionel omsorg for samfundets ’anderledes svage’ fordrer.
Original languageDanish
PublisherAalborg Universitetsforlag
Number of pages560
ISBN (Electronic)978-87-7112-175-9
DOIs
Publication statusPublished - Sep 2014
SeriesPh.d.-serien for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet
ISSN2246-1256

Cite this