Radonsikring af nye bygninger

  Research output: Book/ReportReportResearch

  Abstract

  Bygningsreglementet, BR10, indeholder skærpede bestemmelser om indeklima.
  Det betyder, at bygninger skal udføres, så det sikres, at radonindholdet
  indendørs ikke overstiger 100 Bq/m3. Skærpelsen følger Verdenssundhedsorganisationen WHO's anbefalinger.
  Denne anvisning indeholder en vejledning i, hvordan man opbygger
  klimaskærmen mod jord og tætner mod indtrængning af jordluft. Anvisningen
  gør også rede for sammenhængen mellem radonindtrængning,
  radonindholdet i indeluften, ventilation og energiforbrug i en bygning.
  En række illustrerede eksempler viser, hvordan klimaskærmen mod jord kan
  opbygges, og hvordan tæthed mod indtrængning af jordluft etableres i udvalgte
  bygningsdele. Desuden vises, hvordan tæthedsplanet mod jord overføres til
  bygningens tæthedsplan over terræn.
  Anvisningen knytter sig til SBi-anvisning 232, Radon – kilder og måling, der
  redegør for radonproblematikken og anviser metoder til måling af radon i
  bygninger.
  Anvisningen henvender sig til både bygherrer, projekterende og udførende.
  Original languageDanish
  PublisherSBI forlag
  Number of pages46
  ISBN (Print)978-87-563-1492-3
  ISBN (Electronic)978-87-563-1492-3
  Publication statusPublished - 21 Dec 2010
  SeriesSBi-anvisning 2010
  Number233

  Cite this