Radonsikring af nye bygninger

Torben Valdbjørn Rasmussen, Lise Lotte Beck Raunkjær (Editor)

Research output: Book/ReportBookResearch

Abstract

Bygningsreglementet, BR10, indeholder skærpede bestemmelser om indeklima. Det betyder, at bygninger skal udføres, så det sikres, at radon indendørs ikke overstiger 100 Bq/m3. Skærpelsen følger Verdenssundhedsorganisationen WHO's anbefalinger.
Denne anvisning indeholder en vejledning i, hvordan man opbygger klima-skærmen mod jord og tætner mod indtrængning af jordluft. Anvisningen gør også rede for sammenhængen mellem radonindtrængning, radon i indeluften, ventilation og energiforbrug i en bygning.
En række illustrerede eksempler viser, hvordan klimaskærmen mod jord kan opbygges, og hvordan tæthed mod indtrængning af jordluft etableres i udvalgte bygningsdele. Desuden vises, hvordan tæthedsplanet mod jord overføres til bygningens tæthedsplan over terræn.
Anvisningen knytter sig til SBi-anvisning 232, Radon – kilder og måling, der
redegør for radonproblematikken og anviser metoder til måling af radon i bygninger.
Anvisningen henvender sig til både bygherrer, projekterende og udførende.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherSBI forlag
Edition2.
Number of pages56
ISBN (Print)978-87-563-1667-5
ISBN (Electronic)978-87-563-1668-2 (e-bog), 978-87-563-1671-2 (online)
Publication statusPublished - 23 Apr 2015
SeriesSBi-anvisning
Volume233
ISSN0106-6757

Cite this