Rapport om anvendelse af videokonferenceapparater i undervisningen af landinspektørstuderende ved Aalborg Universitet i fortid, nutid og fremtid

Lars Brodersen, Esben Munk Sørensen, Carsten Bech

Research output: Book/ReportReportCommunication

218 Downloads (Pure)

Abstract

Kommissorium for videokonferencegruppen
Videokonferencegruppen består af: Lars Brodersen (formand), Esben Munk Sørensen, Carsten Bech,
Mia Hesselkjær (L3) samt Rune Wøhlk (L5).
Tidsramme: Start 1. december 2009 og slut 1. april 2010
Lærerkorpset på landinspektøruddannelsen ønsker at udvikle og mediere undervisningen på studiet
idet en stor del af kurserne nu skal foregå via videokonference. Det har betydet at både lærerkorpset
og studerende har fået nye udfordringer i læringsprocesserne. Teknologien er forholdsvis ny og endnu
sårbar, og at implementere det i en grad som det er sket på landinspektøruddannelsen vil givet medføre
børnesygdomme og uhensigtsmæssigheder. Der har da også været en del klager fra de studerende
og udtrykt bekymring fra lærerkorpset, om hvorvidt undervisningens kvalitet kan opretholdes
ved brugen af videokonference udstyr. Derfor har forskningsgrupperne LM og Geoinformatik samt viceinstitutlederen
i Fib 11 taget initiativ til at nedsætte en intern gruppe, der skal undersøge, hvordan
kvaliteten i undervisningen kan bevares ved fremtidig anvendelse af video i undervisningen.
Af hensyn til den praktiske gennemførelse af denne opgave vil arbejdet blive delt i to faser. Den
første fase vil udelukkende beskæftige sig med at få udstyret til at fungere. Det vil sige at de eksisterende
videorum gennemgås og mangellister m.m. udarbejdes. Målet er at få det hele klar til undervisningen
i forårs-semesteret 2010. Perioden går fra 1. december 2009 til 1. februar 2010. Der dokumenteres
ikke yderligere fra denne fase.
Den anden fase skal behandle selve undervisningssituationen og vil bestå af en observationsundersøgelse
og en efterfølgende analyse samt rapportering af resultaterne. Den anden fase vil foregå i
perioden fra 1. februar 2010 til 1. april 2010.
Gruppen skal tage udgangspunkt i den aktuelle undervisning og følge et antal kursusgange (passiv
deltagelse) hvor der tages noter eller dokumenteres via video (webcam). De faktuelle forhold dokumenteres:
- Hvordan afvikles opstarten?
- Hvem er aktører i undervisningen?
- Hvordan bruges teknikken?
- Hvilke problemer opstår i undervisningssituationen?
- Hvor lang tid bruges der i de forskellige situationer?
- Hvordan sluttes undervisningen af?
Evalueringen suppleres med de for situationen relevante spørgsmål, og rapporterne tages op i
gruppen og diskuteres med henblik på en analyse af undervisningen vha. videokonference.
Analysen danner baggrund for en kravspecifikation og en efterfølgende inspirationsrunde, hvor erfaringer
og andre velmenende råd inddrages. På det grundlag fremlægger gruppen en strategiplan for
udviklingen af undervisningen vha. videokonference. Strategien skal som minimum indeholde følgende
elementer:
- Plan for efteruddannelse/oplæring af undervisere
- Et antal scenarier/opstillinger beskrives og illustreres
- Forslag til forbedringer af teknologien
- Forslag til forbedring af lokalernes indretning
Der kan sagtens blive tale om at inddrage andre emner hvis det viser sig at være relevant også.
Original languageDanish
Number of pages48
Publication statusPublished - 1 May 2010

Cite this