Regler om proceselementer og procesrækkefølge ved skelforretninger

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

I artiklen redegøres for, hvilke proceselementer der skal indgå i en skelforretning, og der søges udledt en procesrækkefølge. Endvidere foretages en sammenligning mellem gældende og tidligere regler. I den forbindelse problematiseres det, at regler vedrørende flere proceselementer blev fjernet ved udstykningsreformen, der trådte i kraft i 1991. Det blev stillet Folketinget i udsigt, at reglerne skulle flyttes til en ny skelforretningsbekendtgørelse. Men dette skete ikke
Original languageDanish
JournalTidsskrift for Kortlægning og Arealforvaltning
VolumeÅrg. 123
Issue number48
Pages (from-to)1-12
Number of pages12
Publication statusPublished - 2017

Cite this