Regninput til regnvandsdisponering i Aarhus Vands forsyningsområde: Arealreduktionsfaktorer

Research output: Book/ReportReportResearchpeer-review

92 Downloads (Pure)

Abstract

Dette tekniske memorandum er udarbejdet at Søren Thorndahl, Aalborg Universitet til brug i den Regnvandsdisponeringsplanlægning som pågår hos Aarhus Vand i efteråret 2017. Arbejdet er udført som en del af udviklingsprojektet KLIMAKS - Klimafremskrivning af målt nedbør til afløbsteknisk anvendelse som er finansieret af VUDP (Vandsektorens Udviklings- og Demonstrationsprogram), Projekt ID: 1162.2017 samt Aarhus Vand.

Memorandummet beskriver det præliminære arbejde i forhold til at tage højde for arealfordelingen af regn i dimensionering af regnvandssystemer og regnvandsdisponeringsplanlægning til brug i Aarhus Vands forsyningsområde.

Tak til Christoffer Bang Andersen, Civilingeniørstuderende i Vand og Miljø ved Aalborg Universitet, for bidrag til memorandummet samt DMI og Spildevandskomiteen for tilgængeliggørelse af data.
Original languageEnglish
Place of PublicationAalborg
PublisherAalborg Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg
Number of pages16
Publication statusPublished - 2017
SeriesDCE Technical Memorandum
Number67
ISSN1901-7278

Cite this