Rejsen som gymnasieelev: Fra kulturel til sproglig sensivitet i interkulturel vejledning

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Formålet med denne artikel er at undersøge, hvordan ”frafaldstruede” gymnasieelever med etnisk minoritetsbaggrund konstruerer sig selv i vejledningssamtaler, samt denne konstruktions betydning for deres rejse gennem gymnasietiden. Artiklens forskningsmæssige interesse er at flytte blikket fra kultur og etnicitet til deltagernes ytringer med det formål at undersøge, hvordan dette blikskifte kan bidrage til det interkulturelle vejledningsforskningsfelt. Teoretisk er artiklen inspireret af Mikhail Bakhtins dialogisme med fokus på to af hans begreber: Ytring og kronotop (sociokulturel repræsentation betinget af tid og rum). Artiklen er baseret på en undersøgelse, foretaget på tre gymnasier i København og omegn. På baggrund af en kritisk tilgang til interkulturel vejledning samt kronotopisk/dialogiske analyser af udvalgte elevfortællinger argumenterer artiklen for en processuelt baseret sproglig sensitivitet som en kommunikativ kompetence i vejledningssamtaler i interkulturelle kontekster.
Original languageDanish
JournalScandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice
ISSN1894-5988
Publication statusAccepted/In press - 2017

Cite this