Rekruttering og fastholdelse af kvinder inden for STEM: Indsatser og erfaringer på universiteterne

Stine Thidemann Faber*, Anita Nissen, Ann-Elen Orvik

*Corresponding author for this work

Research output: Memorandum/expositionMemorandum

622 Downloads (Pure)

Abstract

Dette notat har til formål at afdække erfaringer og indsatser rettet mod at tiltrække og fastholde kvinder inden for STEM-fagene på de danske universiteter. Igennem årene har der fra mange sider - både forskningsmæssigt, i den brede samfundsdebat, fra politisk side, fra diverse uddannelsesinstitutioner (både på grundskoleniveau, på ungdomsuddannelser samt på de videregående uddannelsesinstitutioner), i virksomheder og i industrien samt hos fundingagenturer og -bevillingsgivere - været stort fokus på kønsskævheden inden for STEM-fagene. Flere har eksempelvis afdækket den udfordring, at piger allerede i en tidlig alder synes at miste interessen for STEM - hvilket bidrager til at skabe en kønsskæv ’fødekæde’ til fagene. Andre har identificeret og uddybet, hvilke barrierer de kvinder, der trodser statistikkerne og alligevel søger ind i fagene, kan hænde at møde, både mens de er under uddannelse, i deres efterfølgende arbejdsliv i branchen eller hvis de satser på en karriere inden for STEM-forskning. Det er med andre ord som sådan ikke viden om baggrunden for og mulige årsager bag kønsskævheden, der mangler. Trods emnets brede bevågenhed og den store viden om de forskellige udfordringer og barrierer har det imidlertid vist sig vanskeligt at udtænke og iværksætte varige forandringer, der har kunnet sikre en bedre kønsbalance i fagene.
Original languageDanish
Publication date2020
Number of pages40
Publication statusPublished - 2020

Cite this