Rekruttering og fastholdelse af kvinder inden for STEM: Indsatser og erfaringer på universiteterne

Stine Thidemann Faber*, Anita Nissen, Ann-Elen Orvik

*Corresponding author for this work

Research output: Memorandum/expositionMemorandum

687 Downloads (Pure)

Search results