Relevanstyper og relevanskriterier: er der en sammenhæng?

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Artiklens formål er at belyse, om relevanskriterier kan benyttes til operationalisering af relevanstyper i forbindelse med evaluering af IR-systemer for genfinding af information (information retrieval). Problemstillingen belyses ved en empirisk undersøgelse af 8 testpersoner, som på baggrund af søgninger i Google foretog evalueringer af de dokumenter, søgningerne havde resulteret i. Dokumentevalueringerne udgør fundamentet for besvarelsen af artiklens
undersøgelsesspørgsmål. Undersøgelsens resultater viser, at der er en sammenhæng mellem relevanstyper og -kriterier på den måde, at der er en kerne af kriterier, som bruges til at bedømme de enkelte relevanstyper. Dog bruges flere af de samme relevanskriterier i forbindelse med bedømmelse af flere forskellige relevanstyper. At sammenhængen ikke er entydig skyldes problemer med semantiske flertydigheder, hvorfor det er problematisk at bruge relevanskriterier til operationalisering af relevanstyper.
Original languageDanish
JournalDansk Biblioteksforskning, online version
Volume2
Issue number1
Pages (from-to)27-39
Number of pages12
ISSN1901-1040
Publication statusPublished - May 2006

Cite this