Resultater af førmåling på Virksomhed A: Oktober-december 2008

Louise Møller Pedersen, Kent J. Nielsen

Research output: Book/ReportReportCommissioned

Abstract

Virksomhed A (anonymiseret) har, sammen med Virksomhed B indgået et projektsamarbejde med Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning. Projektet forløber i perioden april 2008-marts 2010. Projektet omhandler forebyggelse af arbejdsulykker gennem fokus på kommunikation omkring sikkerhed på alle niveauer i virksomheden. Det vil sige, lige fra fabriksdirektøren til værkførerne, til teamlederne og sikkerhedsrepræsentanterne samt kommunikation mellem de enkelte ansatte. Endvidere sætter projektet fokus på sikkerhedsorganisationens/ -udvalgets virke samt de ansattes holdninger og adfærd i forhold til sikkerhed.

Som opstart på projektet er der gennemført en førmåling i begge virksomheder i efteråret 2008. Førmålingen danner basis for en målrettet intervention på Virksomhed A over det næste 1½ år. Interventionen er tredelt og rettes mod henholdsvis værkførerne/ teamlederne, sikkerhedsorganisationen og de ansatte i de 3 involverede afdelinger. Endvidere vil der være mulighed for at udvide interventionen til eksempelvis også at omfatte sikkerhedsrepræsentanterne fra efteråret 2009. I foråret 2010 skal effekten af projektet evalueres gennem en eftermåling, ligesom der løbende vil blive foretaget delmålinger af projektets forløb.

I nærværende rapport redegøres for resultaterne af den førmåling, som er blevet gennemført i Virksomhed A’s 3 involverede afdelinger i oktober - december 2008. Rapportens resultater er blevet forelagt og diskuteret med virksomhed A's fabriksdirektør og sikkerhedsleder. Herefter er resultaterne blevet præsenteret for hele sikkerhedsorganisationen inkl. teamlederne på virksomheden.
Original languageDanish
Number of pages32
Publication statusPublished - 1 Feb 2009
Externally publishedYes

Cite this