Resultater af førmåling på Virksomhed B: Oktober-december 2008

Louise Møller Pedersen, Kent J. Nielsen

Research output: Book/ReportReportCommissioned

Abstract

Virksomhed B har, sammen med Virksomhed A, indgået et projektsamarbejde med Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning (AMK). Projektet forløber i perioden april 2008-marts 2010. Projektet omhandler forebyggelse af arbejdsulykker gennem fokus på kommunikation omkring sikkerhed på alle niveauer i virksomheden. Det vil sige, lige fra fabriksdirektøren til værkførerne, eventuelle teamledere eller værkførerassistenter, til sikkerhedsrepræsentanterne samt kommunikation mellem de enkelte ansatte. Endvidere sætter projektet fokus på sikkerhedsorganisationens/ -udvalgets virke samt de ansattes holdninger og adfærd i forhold til sikkerhed.

Som opstart på projektet er der gennemført en førmåling i begge virksomheder i efteråret 2008. Førmålingen danner basis for en målrettet intervention på Virksomhed A over det næste 1½ år, iværksat af gruppen bag projektet. Da Virksomhed B fungerer som kontrolvirksomhed, vil der ikke blive iværksat en intervention her. Virksomhed B kan dog selv gå ind og arbejde med kortlægningsresultaterne, hvis de ønsker det. I foråret 2010 skal effekten af projektet evalueres gennem en eftermåling, ligesom der løbende vil blive foretaget delmålinger på de to virksomheder af projektets forløb.

I nærværende rapport redegøres for resultaterne af den førmåling, som er blevet gennemført i de 4 deltagende afdelinger på Virksomhed B i oktober - december 2008. Rapportens resultater er diskuteret med de relevante dele af Virksomhed B's sikkerhedsorganisation i forbindelse med det ½ årlige sikkerhedsmøde.
Original languageDanish
Number of pages33
Publication statusPublished - 15 Feb 2009
Externally publishedYes

Cite this