Abstract

Dette er en afgrænset læringsrapport baseret på en kortlægningsundersøgelse, der er gennemført i ugerne 38 – 41, 2019, i Hedensted Kommune. Undersøgelsen har fem informantgrupper: 843 børn i alderen 4-5-6 år, 1067 forældre (4-5-6 årige børn), 894 kontaktpædagoger og 40 ledere i dagtilbud. Undersøgelsen indgår i forsknings- og udviklingsprojektet Program for læringsledelse - dagtilbud. Programmet baserer sig på et partnerskab mellem Billund, Fredericia, Hedensted, Kolding, Nordfyn og Svendborg kommuner, samt Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet (AAU) og Senter for Praksisrettet (SePU), Høgskolen i Innlandet. Arbejdet med programmet i den enkelte kommune kan beskrives som en fælles, kommunal satsning, der har til formål at forbedre kvaliteten i dagtilbud.
Original languageDanish
Place of PublicationAalborg
Number of pages88
Commissioning bodyDagtilbud., Hedensted Kommune
Publication statusPublished - 2020

Cite this