Retten til førtidspension

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Hvornår er det dokumenteret, at arbejdsevnen er varigt og så væsentligt nedsat, at dette kan berettige til førtidspension? Dette har været en central problemstilling i dansk socialret siden den første invalideforsikringslov fra 1921 og er senest aktualiseret med fleksjob- og førtidspensionsreformen pr. 1. januar 2013, hvor betingelserne for førtidspension blev skærpet. Artiklen behandler de retlige rammer for vurderingen af, om betingelserne for førtidspension er opfyldte, herunder både de administrative myndigheders og domstolenes bevisbedømmelse.
Original languageDanish
JournalUgeskrift for Retsvaesen
VolumeU2017B.181
Pages (from-to)181-192
Number of pages11
ISSN0108-2353
Publication statusPublished - 8 May 2017

Cite this