Review of 'Where the action is, by Paul Dorish, MIT Press 2001

Research output: Contribution to journalLiterature reviewCommunication

695 Downloads (Pure)

Abstract

Bogen til human-computer interaction, HCI er ikke helt ny (MIT 2001/2004), men dog filosofisk aktuel som baggrund for nye tanker, forventninger og krav til sundhedsinformatikken. Den foranker forskningprogrammerne til ’tangible computing’ og ’social computing’ paradigmatisk i fænomenologien og udleder 6 designprincipper for at inddrage brugerens kropslighed og livsverden i 'computering'.
Original languageDanish
JournalMedicinsk Teknologi og Informatik
Issue number1
Pages (from-to)20-21
Number of pages511
ISSN1901-4465
Publication statusPublished - 2008

Cite this