RFiD tracking af brugeres adfærd i bygningsrum

Valinka Suenson, Henrik Harder

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

At bruge tekniske løsninger i forskningsprojekter til at gennemføre analyser af menneskers adfærd inde i bygninger, er metodisk på nuværende tidspunkt stadig i sin indledende fase. Litteratursøgninger viser, at der både nationalt og internationalt kun findes få forskningsbaserede referencer på dette felt. Forude venter derfor flere forsøg, førend forskningsfeltet kan siges at være metodisk veletableret. Radio Frequency Identification (RFID), videoovervågning og Bluetooth er alle metoder, der bliver forsket i. Adfærdsanalyser i bygninger er med andre ord et både levende og dynamisk felt, og metoderne fornyr sig i takt med, nye teknologier opstår.

I nærværende artikel vil det blive belyst hvordan RFID teknologien kan bruges til at gennemføre en adfærdsanalyse af et eller flere bygningsrum. Forskningen anvender teknologien til at sige noget om brugen af bygningen. Hvordan bruges den? Hvem bruger den? Hvor længe bruges den? Oplysninger der tilsammen skal give et indblik i, hvordan adfærden udspiller sig i bygningens rum.
Original languageDanish
JournalGeoforum Perspektiv
Issue number19
Pages (from-to)29-38
ISSN1601-8796
Publication statusPublished - Apr 2011

Keywords

  • Mobility

Cite this