Rummet – vejledning, mødested og aktiviteter for og med unge: Om erfaringerne med at etablere en ungeindsats på Gentofte Hovedbibliotek

Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen

Research output: Book/ReportReportResearch

Abstract

Forskningsnotatet indeholder en opsamling af erfaringerne med at etablere et mødested og en ungevejledning i Rummet på Gentofte Hovedbibliotek. I notatet beskrives de mål, der har været med Rummet, ligesom der foretages en vurdering af, hvor langt man er nået med virkeliggørelsen af disse mål i opstartsperioden. Notatet rummer endvidere en beskrivelse af historikken bag Rummet samt en perspektivering, der udfolder relevante tematikker om unge og trivsel med udgangspunkt i nyere ungdomsforskning.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherCenter for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet
Number of pages26
Publication statusPublished - 2012
Externally publishedYes

Cite this