Samarbejde mellem forskning og SOSU-uddannelsespraksis

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Abstract

Denne artikel undersøger forestillinger og forståelser af samarbejdet mellem forskning og sosu-uddannelsespraksis. Afsættet for artiklens interesse, er et aktuelt voksende fokus på forskning på social- og sundhedsskolerne. Artiklen er baseret på empirisk data fra interview med uddannelses-direktørerne fra to social- og sundhedsskoler der gennem flere år har været engageret i forskningssamarbejde. I artiklen diskuteres en række empiriske temaer og modellen ”Den tredje kontekst” introduce-res som en hjælpsom ramme til at forstå, hvorledes forholdet mellem forskning og sosu- uddannelsespraksis kan udvikles. Artiklens argument er, at forskningssamarbejde kan betragtes som etableringen af en fælles tredje kontekst, der over tid udvikles og styrkes gennem fælles vidensgenererende aktiviteter.
Original languageDanish
Article number1
JournalKognition & Paedagogik
Issue number123
ISSN0906-6225
Publication statusPublished - Mar 2022

Cite this