Samarbejdsmodeller mellem universitet og erhvervsliv set i et forretningsmodelperspektiv

Research output: Book/ReportReportResearch

989 Downloads (Pure)

Abstract

Denne rapport er udarbejdet som en del af KASK:VIE projektet, omhandlende videnssamarbejde innovation og entreprenørskab. Denne rapport beskæftiger sig specifikt med samarbejder mellem universitet og virksomhed. Det konkrete fokus er udtrykt i vores forskningsspørgsmål:
”Hvordan kan man forbedre samarbejdet mellem universitet og erhvervsliv, med særligt fokus på udvikling af metoder og redskaber til at fremme samarbejdet med SMV’ere i Nordjylland?”
Interessenterne i denne forbindelse blev identificeret til at være forskere, studerende samt små og mellemstore virksomheder. Der blev foretaget en række kvalitative interviews med de relevante interessenter, med henblik på at skabe en forståelse for emnet og de problematikker der eksisterer i forbindelse med samarbejde mellem universitet og virksomhed. Ydermere blev der afholdt en workshop med henblik på at generere specifikke løsningsforslag til at forbedre samarbejdet mellem universitet og virksomhed. Analysen af resultaterne af det ovenstående førte til en identifikation af en række potentielle indsatsområder som kunne være relevante at adressere med henblik på at forbedre samarbejdsmulighederne mellem universitet og virksomhed. Ydermere fremkom der også en række mere konkrete løsningsforslag som indbyder til videre udvikling og følgende implementering.
Original languageDanish
Number of pages67
Publication statusPublished - 30 Sep 2011

Cite this