Samspil mellem grundvand, afløbssystem og vandløb i byer (GRAVA): DANVA VUDP projektrapport

Anja Sloth Ziegler, Søren Liedtke Thorndahl, Rasmus Nielsen, Morten Westergaard, Ida Kemppinen Vester

Research output: Book/ReportReportResearch

62 Downloads (Pure)

Abstract

I GRAVA er formålet at skabe overblik over det samlede vandkredsløb i byer på tværs af administrative barrierer samt under forskellige belastninger og driftssituationer. Dette gen-nemføres ved at:
1. inddrage borgere i byens vandafledningsrelaterede udfordringer og undersøge an-vendelse af borgerindsamlede data (grundvandspejlinger, fotomateriale).
2. udvikle en observations- og modelbaseret platform til monitering af vandkredsløbet i byen og undersøge samspillet mellem forskellige vandsystemer og driftssituatio-ner.
3. konsekvensberegne, hvordan klimaændringer samt kloaksanering og vandløbsom-lægning påvirker vandafledningen og risiko for kapacitetsoverskridelse.
Original languageDanish
PublisherDansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA)
Number of pages60
Publication statusPublished - 2023

Cite this