Sansesvækkelse i alderdommen: et etnografisk studie

Jon Dag Rasmussen, Christine Swane, Ida Wentzel Winther

Research output: Book/ReportReportResearch

Abstract

Denne rapport er baseret på en etnografisk undersøgelse af syns- og høresvækkede gamle menneskers erfaringer. Forskningsprojektet har tilstræbt at komme nærmere en forståelse og beskrivelse af alderdommen med erhvervet syns- og/eller høretab og fænomener, der knytter sig hertil. Begrundelsen for at søsætte projektet har været, at der i Danmark er begrænset (kvalitativ) forskning på området. Rapporten beskriver en række af de forhold, som gør sig gældende blandt sansesvækkede gamle mennesker, så de kan begribes og tages alvorligt i befolkningen. Rapportens analyser bidrager også med nye vinkler på sansesvækkelse til de sundhedsfaglige discipliner, der beskæftiger sig med området.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherForlaget Ensomme Gamles værn
Number of pages99
ISBN (Print)978-87-999317-3-6
Publication statusPublished - 5 Jun 2020
Externally publishedYes

Cite this