Sektorbalancer i Danmark i et historisk perspektiv 1950-2020

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Nationalregnskabet udgør rygraden i megen makroøkonomisk analyse, og adgangen til historiske nationalregnskaber for Danmark åbner derfor op for muligheden for at analysere udviklingen i den danske økonomi over en lang årrække. I denne artikel anvendes sektorbalanceanalysen som en metode til at foretage en analyse af udviklingen i den danske økonomi i perioden fra 1950-2020. Metoden fokuserer på ubalancerne i de enkelte økonomiske sektorer som årsagen til fx opbygningen af nettogæld eller formue i disse sektorer, til konjunkturudsving og strukturelle ændringer i økonomien. Dermed giver de tilgængelige historiske nationalregnskabstal for Danmark mulighed for på unik vis at undersøge, hvordan de enkelte sektorer har ageret i de forskellige konjunkturforløb over en længere periode, og hvorledes de enkelte sektorers sammenspil har været med de andre sektorer. Udover den formelle analyse af sektorbalancerne, vil artiklen ligeledes give et kort rids af den historiske udvikling af nationalregnskaberne, som vi kender dem i dag, samt belyse udviklingen i sektorbalancemetoden, som i de senere år har fået en større udbredelse især blandt heterodokse økonomer. Endelig vil analysens resultater af udviklingstendenserne i den danske økonomi blive diskuteret især i forhold til mulige policy implikationer, der kan drages af disse.
Original languageDanish
JournalErhvervshistorisk Aarbog
Volume2022
Issue number1
Pages (from-to)120-130
ISSN0071-1152
Publication statusPublished - 2022

Cite this