Skalérbarhed for virksomheder: En opskrift til at opnå skaleringspotentiale i små og mellemstore virksomheder og hos vækstiværksættere

Research output: Working paper/PreprintWorking paperResearch

964 Downloads (Pure)

Abstract

Ny forskning fra Aalborg Universitet viser, hvordan virksomheder og iværksættere kan arbejde hen imod, at optimere skalérbarheden af deres forretningsmodeller, og dermed blive til vækstvirksomheder og vækstiværksættere. Vigtigheden af at indlejre ny viden, nye teknologier og innovative koncepter i sunde forretningsmodeller, synes at være et alment anerkendt ordsprog i erhvervskredse. Det er med tiden ligefrem blevet en politisk- og markedsføringsmæssig floskel på højde med ’det er bundlinien, der tæller’. Vores forskning viser, at det er utilstrækkeligt at stille sig tilfreds med blot en bundlinieforbedring, eller en effektivisering af den eksisterende forretningsmodel. I hvert fald ikke, hvis man ønsker, at skabe Danmarks næste erhvervseventyr. Derfor sætter vi i dette notat fokus på konceptet skalérbarhed, samt hvad der skal til for at opnå dette. Dette notat giver en opskrift til virksomheder, der ønsker at designe eller re-designe deres forretningsmodel til en ny version med et større skaleringspotentiale. For mere generel baggrundsviden om forretningsmodeller, og hvordan man arbejder med at analysere, designe, teste og udvikle dem, henvises der til www.bmdc.aau.dk.
Original languageDanish
Number of pages6
Publication statusPublished - 10 Mar 2015

Cite this