Abstract

Kraftig opfugtning af byggematerialer fører til vækst af skimmelsvampe, der kan føre til et sundhedsmæssigt utilfredsstillende indeklima.

SBi-anvisning 274 gennemgår, hvordan en undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampevækst i en bygning kan udføres. Den beskriver desuden årsager til, at skimmelsvampevækst i bygninger opstår og gennemgår kort de vigtigste egenskaber for de hyppigst forekommende skimmelsvampe.

Anvisningen henvender sig til professionelle bygningsundersøgere og kan desuden anvendes af bygningsadministratorer, forsikringsselskaber, advokater og bygherrer, der skal vurdere omfanget af problemer med skimmelsvampe i en bygning. Anvisningen erstatter By og Byg Anvisning 204, Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger.

Den er den første af to anvisninger. Den efterfølgende omhandler Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst
Original languageDanish
Place of PublicationKbh.
PublisherInstitut for Byggeri, By og Miljø (BUILD), Aalborg Universitet
Number of pages169
ISBN (Print)978-87-563-1961-4
ISBN (Electronic)978-87-563-1962-1 (e-bog), 978-87-563-1963-8 (online)
Publication statusPublished - 30 Sep 2020
SeriesSBi-anvisning
Number274
ISSN0106-6757

Cite this