Skyggelandet: ungdomskultur, kriminalitetskultur og bandekultur i dansk belysning

Research output: Book/ReportAnthologyResearch

Abstract

Skyggelandet er en bog, der omhandler nogle af de sider af samfundet, som de fleste ofte ikke direkte kommer i kontakt med, men som de derimod ofte hører omtalt gennem medierne. Bo-gen beskæftiger sig med fænomenerne ungdomskultur, kriminalitetskultur og bandekultur i en dansk belysning. Den forsøger bl.a. at kaste lys over, problematisere og diskutere bandebe-grebet, som ofte fremstår entydigt og unuanceret i den offentlige debat, ligesom bogen forsø-ger at identificere nogle forklaringer på opkomsten af bandekulturer og formidle nogle af de erfaringer og analyser, der kendetegner forskningen inden for feltet.

Bogen indeholder en lang række forsknings-, erfarings- og holdningsbaserede kapitler, der hver især belyser forskellige facetter af fænomenerne ungdomskultur, kriminalitet og bande-kultur i en dansk belysning, hvor der bl.a. fokuseres på sociologiske, psykologiske, kriminal-præventive og retspolitiske årsager og tiltag. Bogens forfattere præsenterer analyser af og per-spektiver på problemstillinger som narkotikaproblematikker, fængselsoplevelser, politiarbejde, psykopatologier, økonomisk bandebekæmpelse, ungdomssubkultur… mv. Bogen, der også trækker på erfaringer fra flere nabolande, tilbyder således inspirerende læsning for de for-skellige grupper af fagfolk, der beskæftiger sig med denne type af problemstillinger.

Skyggelandets kapitler er samlet og redigeret af Michael Hviid Jacobsen, professor i sociologi ved Aalborg Universitet. Bogen henvender sig til alle, der ønsker at opnå indblik i og en dy-bere forståelse af ungdomskultur, kriminalitetskultur og bandekultur i en dansk kontekst.
Original languageDanish
Place of PublicationOdense
PublisherSyddansk Universitetsforlag
Number of pages324
ISBN (Print)978-87-7674-582-0
Publication statusPublished - 2012
SeriesUniversity of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences
Volume439
ISSN1602-5962

Cite this