Abstract

De globale klimaudfordringer kræver, at vi alle tager et fælles ansvar, og at kommuner, uddannelsesinstitutioner, erhverv og borgere arbejder sammen på tværs for at opfylde de ambitiøse klimamål.

I de kommende år vil der være fokus på en grøn omstilling af vores samfund, og her spiller især kommunerne og energi- og forsyningssektoren en afgørende rolle.

I Aalborg Kommune har vi siden begyndelsen af 1990’-erne arbejdet med at nedbringe udledningen af drivhusgasser fra energiforsyningen og transport. Vi har gennem de seneste 10 år arbejdet målrettet med langsigtet og strategisk energi- og varmeplanlægning for at opnå Aalborg Kommunes overordnede mål om at være fossilfri senest i 2050.

Vi har løbende arbejdet på at fremme den grønne omstilling, hvilket blev understreget af Aalborg Kommunes køb af Nordjyllandsværket og deraf følgende fokus på at få udfaset brugen af kul.

De nye politiske målsætninger, den teknologiske udvikling på energiområdet og købet af Nordjyllandsværket har medført behov for at opdatere Aalborg Kommunes visioner og strategier på energiområdet.

Formålet er at få et helhedsorienteret grundlag for de langsigtede beslutninger, der skal træffes i Aalborg Kommune, blandt andet for at opfylde lokale, nationale og internationale klima- og energimålsætninger.

Derfor har Aalborg Kommune nu - sammen med Aalborg Universitet – udarbejdet Energivision for Aalborg Kommune 2050 - Smart Energy Aalborg. Energivisionen omfatter det samlede energiforbrug og tager udgangspunkt i, at vi vil være uafhængige af fossile brændsler og basere os på lokale vedvarende energikilder.

Energivision 2050 viser, at et samlet energisystem med 100 pct. vedvarende energi senest i 2050 er muligt. Det kræver dog, at vi får skabt et sammenhængende integreret energisystem, hvor de forskellige teknologier
arbejder sammen på tværs af forsyningsarter.
Original languageDanish
PublisherAalborg Universitet
Number of pages32
ISBN (Electronic) 978-87-93541-10-8
Publication statusPublished - 2020

Cite this