Større anlæg til overfladenedsivning af separat regnvand

Jes Vollertsen, Thorkild Hvitved-Jacobsen, Asbjørn Haaning Nielsen

Research output: Book/ReportReportCommunication

Abstract

Nedsivning af regnvand kan foregå i underjordiske anlæg eller i anlæg til overfladenedsivning. Sidstnævnte kan være udformet decentralt med nedsivning på fx græsplæner, i grøfter, vejtrug, eller i beplantede bede. Alternativt kan overfladenedsivning ske i centrale anlæg, der modtager vand fra et større opland. Nærværende baggrundsrapport omhandler den sidstnævnte kategori af anlæg, altså større overjordiske anlæg til central nedsivning af regnvand. I det
efterfølgende benyttes begrebet ”nedsivningsbassin” for denne type anlæg.
Original languageDanish
Number of pages17
Publication statusPublished - 12 Jun 2012

Cite this