Statusafrapportering til Den Administrative Styregruppe i Region Hovedstaden

Maja Boelsmand Østergaard, Anne Lyngby Pedersen, Ninna Meier, Janne Seemann

Research output: Book/ReportReportCommunication

166 Downloads (Pure)

Abstract

Integrative mekanismer og barrierer kan være to sider af samme sag i tværsektorielt samarbejde, fordi integration blandt andet opstår i måden, projektledere og projektdeltagerne håndterer udfordringer og interagerer med hinanden på. Derfor kan en integrativ mekanisme tidligere have været en barriere. I notatet præsenteres de foreløbige integrative mekanismer på tværs af fem modelprojekter i Region Hovedstaden. I bilagene uddybes analysen af integrative mekanismer og barrierer. Derudover introduceres organisatorisk brugerinddragelse.
Original languageDanish
Number of pages16
Publication statusPublished - 15 Aug 2018

Cite this