Strategisk Miljøudvikling på Aalborg Havn. Rapport for forprojekt

Research output: Book/ReportReportCommunication

Abstract

Aalborg Havn og Aalborg Universitet samarbejder tæt med en række lokale aktører på at udvikle en ambitiøs strategisk satsning på miljøområdet, der kan gøre Aalborg Havn til et nationalt og internationalt forbillede for den strategiske tilgang til det omgivende miljø ("best case") og virke som en katalysator for erhvervsudviklingen i området.

I forprojektet er der gennemført en indledende analyse af interessenterne, opsamling af erfaringer med industriel symbiose blandt virksomheder på Aalborg Havns område, samt en screening af udenlandske havnes arbejde med bæredygtighed. Herudover blev der afholdt en Bootcamp med deltagelse af de centrale interessenter d. 2. maj 2016 (afrapporteret særskilt). I rapporten oplistes hovedkonklusionerne på arbejdet.
Original languageDanish
Publication statusPublished - 2016

Cite this