Strategisk styring og udvikling i de boligsociale indsatser: Evaluering af Landsbyggefondens boligsociale indsatser finansieret af 2015-2018-midlerne

Rikke Skovgaard Nielsen, Jacob Norvig Larsen, Signe Rudå, Aske Egsgaard-Pedersen

Research output: Book/ReportReportResearchpeer-review

8 Downloads (Pure)

Abstract

​Rapporten har to hovedformål. Det første er at undersøge, hvordan entydig ledelse udmøntes, dvs. hvordan de involverede aktører faktisk arbejder og har arbejdet med den ændrede organisering i helhedsplanerne. Det andet er at analysere betydningen af entydig ledelse og den nye bestyrelseskonstruktion, herunder om potentialet i den ændrede organisationsstruktur udnyttes, og om der findes barrierer for implementeringen og for realiseringen af målene med entydig ledelse.
Evalueringen er baseret på:
- Spørgeskemaundersøgelser med bestyrelses-medlemmer og projektledere
- Kortlægning af styre-/følgegrupper
- Casestudier af tre helhedsplaners organisering: Roskilde, Svendborg og Kgs. Enghave/Sjælør
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn SV
PublisherInstitut for Byggeri, By og Miljø (BUILD), Aalborg Universitet
Edition2
Number of pages130
ISBN (Electronic)978-87-563-2003-0
Publication statusPublished - 16 Sep 2021
SeriesBUILD Rapport
Number21
Volume2021
ISSN2597-3118

Cite this