Strategiske partnerskaber i Københavns Kommune: Erfaringer og resultater 2017-2019

Stefan Christoffer Gottlieb, Christian Thuesen, Nicolaj Frederiksen, Jakob Brinkø Berg

Research output: Book/ReportBookResearch

214 Downloads (Pure)

Abstract

I forbindelse med Københavns Kommunes udbud af to rammeaftaler om strategiske partnerskaber, har Realdania bevilliget støtte til en uafhængig evaluering. Evalueringen skal vurdere forløbet og effekterne af denne måde at udbyde og gennemføre byggeopgaver på. Målet er at sikre læring til bygherrer, ejendomsejere og byggesektorens aktører i øvrigt. Evalueringen gennemføres som et følgestudie med to ho-vedspor hhv. en procesevaluering og en produktevaluering. Procesevalueringen afrapporteres i denne rapport, hvor fokus er på at belyse organisatoriske og processuelle konsekvenser af strategiske partnerskaber i en dansk kontekst. Dette gøres ved at belyse centrale aspekter af, hvordan partnerskabsmodellen påvirker traditionelle processer, praksisser og kompetencer. Rapportens konklusioner og anbefalinger er baseret på data fra interviews gennemført i perioden september 2016 til april 2019. Derfor er evalueringen ikke et udtryk for en aktuel tilstandsvurdering anno 2020, men en redegørelse for de første år af partnerskabernes gennemførelse.
Original languageDanish
Place of PublicationKbh.
PublisherInstitut for Byggeri, By og Miljø (BUILD), Aalborg Universitet
Number of pages83
ISBN (Electronic)978-87-563-1973-7
Publication statusPublished - 2020
SeriesBUILD Rapport
Number2020:26

Cite this