Struktur og kultur i den danske frivilligsektor: Notat til Kirkeministeriet. Udvalg om menighedsrådsvalg og fremtidig valgform

Research output: Book/ReportReportCommissioned

Abstract

I forbindelse med arbejdet i Udvalg om menighedsråd og fremtidig valgform har man ønsket en generel belysning af udviklingen i strukturen og kulturen i den danske frivillige sektor med henblik på at inddrage denne udvikling i vurderingen af vilkårene for arbejdet i menighedsråd. I dette notat forsøger jeg at fremdrage en række centrale kendetegn og tendenser i den måde det frivillige arbejde er organiseret på. Desuden ser jeg på udviklingen i det frivillige arbejde og den kultur arbejdet er indlejret i. Notatet bygger i overvejende omfang på data, analyser og overvejelser fra Frivillighedsundersøgelsen (Fridberg og Henriksen 2014).
Original languageDanish
Place of PublicationKirkeministeriet
PublisherKirkeministeriet
VolumeBetænkning 1567
Number of pages14
ISBN (Print)978-87-996174-3-2
Commissioning bodyKirkeministeriet
Publication statusPublished - 2017

Cite this