Strukturreformens ømme tæer: – hvor klemmer skoen på beskæftigelsesområdet?

Dorte Caswell, Bodil Damgaard

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

8 Downloads (Pure)

Abstract

Strukturreformen på beskæftigelsesområdet gør ikke rigtigt nogen helt tilfredse. Alle parter synes at kunne fi nde argumenter for, at netop de og deres gruppe bliver klemt, når beskæfti-gelsesindsatsen lægges ud i 91 nye jobcentre, hvoraf 14 bliver rent kommunalt styrede. Fokuse-ringen på eget ve og vel indebærer en fare for, at de forskellige aktører vil kæmpe for, at netop deres særlige mærkesager bliver tilgodeset – uden hensyntagen til eventuelle konsekvenser for det samlede billede. Artiklen præsenterer og diskuterer argumenterne for, at strukturreformen vil “klemme” henholdsvis de svage eller de stærke ledige, samt begrænse enten kommunernes eller arbejdsmarkedets parters indfl ydelse. Håbet er, at en øget bevidsthed om forskellige aktø-rers forskelligartede bekymringer kan bidrage til at fremme samarbejdet og muligvis mildne de værste børnesygdomme i de nye jobcentre.
Original languageDanish
Article number8 årg. nr.4
JournalTidsskrift for Arbejdsliv
Pages (from-to)45-61
Number of pages16
ISSN1399-1442
Publication statusPublished - 10 Dec 2006

Cite this