Studerendes læringsperspektiv – et overset aspekt i læreprocessen mellem teori og praksis

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

De danske universiteter er, i lighed med resten af uddannelsessystemet, mødt af et stigende krav om at integrere praksis i undervisningen mhp. at fremme de studerendes praksisrettede kompetencer. Denne artikel stiller skarpt på, hvordan universitetsstuderende på Bachelor i Organisatorisk Læring engagerer sig i et større casearbejde. Artiklen peger på, at læringsudbyttet i høj fra er påvirket af de studerendes læringsforståelse, hvilket i diskussionen af praksisinddragelse i uddannelse ikke levnes nævneværdig plads – måske fordi undervisere bliver fanget i egne pædagogiske tilgange, og at forståelsen af direkte overførbarhed mellem uddannelse og praksis har tendens til at være en fremherskende diskurs – særligt i samfundsdebatten. Artiklen peger på vigtigheden af at udfordre etablerede forståelser af uddannelses-praksis relationen.
Original languageDanish
JournalKognition & Paedagogik
Volume127
Pages (from-to)68-76
ISSN0906-6225
Publication statusPublished - 2023

Cite this