Sundhed og livsstil hos elever på ungdomsuddannelser i Frederiksborg Amt

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Abstract

Usund livsstil bærer et stort ansvar for danskernes stagnerende middellevetid. Forskning i hvilke faktorer der har betydning for den danske befolknings livsstil er derfor vigtig.
6.444 unge fra gymnasier, erhvervsskoler og HF-skoler i Frederiksborg Amt besvarede i 1994/1995 spørgeskemaer vedrørende deres sundhedsvaner og livsstil.

* 46% af eleverne ryger cigaretter
* 44% af eleverne drikker alkohol hver weekend eller hyppigere
* 34% af eleverne har prøvet euforiserende stoffer - primært hash
* 45% af eleverne dyrker mindst 2 timers fritidsidræt om ugen

En større andel af drenge end piger dyrker fritidsidræt, drikker alkohol og har prøvet
euforiserende stoffer. Flere piger end drenge ryger hyppigt cigaretter.

Det er flere af de yngre elever der dyrker idræt i fritiden, mens der er flere blandt de ældre elever der ryger cigaretter og som har prøvet euforiserende stoffer.

Den største andel af storrygere findes blandt elever fra de lavere socialgrupper, mens der er flest fra de højere socialgrupper, der har drukket mange genstande alkohol inden for den seneste uge.

Der drikkes oftere og mere alkohol i Frederiksborg Amts sydlige region, mens flere har brugt hash eller et af de euforiserende stoffer i den nordlige region, sammenlignet med de øvrige regioner.

Der er stor forskel mellem de enkelte klassers og skolers sundhedsvaner og livsstil.
Eksempelvis er der klasser hvor 90% af eleverne ryger, mens der i andre klasser kun er 10% der ryger. Samme bemærkelsesværdige forskelle er der mellem klassernes alkoholvaner og brug af euforiserende stoffer og til dels deres fritidsidrætsvaner. Der er ligeledes store skoleforskelle på elevernes fritidsidrætsvaner og på deres brug af euforiserende stoffer.

Rapportens analyser viser, at gruppeprocesser og normdannelser i de enkelte klasser og på de enkelte skoler har stor betydning for de unges sundhedsvaner og livsstil. Der er behov for at styrke forskningsindsatsen vedrørende disse processers betydning for befolkningens
sundhedsvaner og livsstil.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn Ø
PublisherDansk Institut for Klinisk Epidemiologi
Edition1
Number of pages149
ISBN (Print)8778990084
Publication statusPublished - 1 Oct 1998
Externally publishedYes
Eventph.d. forsvar - Medicinsk Historisk Museum, København Ø, Denmark
Duration: 1 Oct 1998 → …

Other

Otherph.d. forsvar
LocationMedicinsk Historisk Museum
Country/TerritoryDenmark
CityKøbenhavn Ø
Period01/10/1998 → …

Cite this