Sundhedspleje: Magt og normalisering i praksis

Oline Pedersen

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

Abstract

95 % af nyslåede forældre i Danmark takker ja til tilbuddet om at få besøg af en sundhedsplejerske. Det private rum, sundhedsplejersken træder ind i umiddelbart efter fødslen, er ofte mættet af følelser, tvivl og ikke mindst en helt ny kropslighed. I denne intime sfære er forældre og barn modtagelige over for påvirkning udefra.

'Sundhedspleje – magt og normalisering i praksis' undersøger, hvad der sker i dette rum mellem sundhedsplejersken og forældrene, og hvordan forestillinger om det gode og sunde børne- og familieliv formidles og forhandles. Bogen besvarer dette med udgangspunkt i et subtilt magtbegreb inspireret af Michel Foucault, hvor magt og påvirkning er snævert forbundet med hjælp og omsorg. Bogen bygger på et omfattende empirisk materiale bestående af etnografisk feltarbejde, interview og fokusgruppesamtaler. Den udgør et sociologisk studie af sundhedsplejens praksis og giver ny indsigt til sundhedsplejersker, pædagoger og andre faggrupper med tæt borgerkontakt samt læsere med generel interesse for magtrelationer i velfærdsprofessionerne.
Original languageDanish
Place of PublicationFrederiksberg
PublisherFrydenlund Academic
Edition1
Number of pages320
ISBN (Print)978-87-7118-370-2
Publication statusPublished - 2015

Cite this