Sundhedspleje - Studier af en normaliserende praksis

Oline Pedersen

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Abstract

Phd.-afhandling
Afhandlingen er en analyse af sundhedsplejens praksis. Dener udført på baggrund af etnografisk feltarbejde i sundhedsplejen (suppleret med interviews).
Afhandlingen har tre undersøgelsesspørgsmål:
Hvordan formidles normalitet i sundhedsplejens praksis?
Hvilke former for normalitet er der tale om?
Hvilke samfundsmæssige diskurser taler sundhedsplejens praksis ind i?
Original languageDanish
Number of pages322
Publication statusPublished - 2013

Cite this