Supervision af psykologkandidater i privat praksis: En casebeskrivelse af supervisionen i Dansk Psykologforenings Praksiskandidatordning

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

512 Downloads (Pure)

Abstract

Temaet for denne afhandling er supervisionen inden for rammerne af Dansk Psykologforenings Praksiskandidatordning. Afhandlingens empiri er fremkommet på baggrund af 9 interviews med praksiskandidater og 4 interviews med ydernummerpsykologer. Ud fra disse casebeskrivelser analyseres det, hvilke faktorer i supervisionen, der kan virke fremmende og hæmmende på praksiskandidaternes bestræbelser på at opnå faglige kompetencer. Der vil være en beskrivelse af Praksiskandidatordningens indhold og opbygning samt en belysning af ordningen i en supervisionskontekst. Til belysning af emnet præsenteres der et litteratur review over relevante temaer i supervisionslitteraturen samt overvejelser om læring i supervision. Afhandlingens empiriske resultater vil blive belyst og diskuteret med udgangspunkt i tilsvarende fænomener i supervisionslitteraturen.
Resultaterne af undersøgelsen viser, at der er en række vigtige elementer ved supervision, der skal være opfyldt, hvis den skal opleves som udviklende og lærerig af praksiskandidaterne. Det er elementer som kontraktetablering, rådgivning og teoretisk refleksion, en tydelig teoretisk referenceramme samt støtte og anerkendelse fra supervisor. Det fremkommer desuden, at kompleksiteten af supervisors roller i forhold supervisanden stiller krav om høj faglighed hos supervisor.
Original languageDanish
PublisherAalborg Universitetsforlag
Number of pages351
ISBN (Electronic)978-87-7112-230-5
DOIs
Publication statusPublished - 2015
SeriesPh.d.-serien for Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet
ISSN2246-123X

Bibliographical note

Karen Vibeke Mortensen, Principal PhD supervisor
Lene Tanggaard, Assistant PhD supervisor

Cite this