Sygepleje til pårørende hvis ægtefælle har en kronisk lungelidelse

Hanne Clement Axelsen, L H Storgaard, N Flou, V C Winding, Birgitte Schantz Laursen

Research output: Contribution to conference without publisher/journalConference abstract for conferenceResearch

Abstract

 

Projektet er del af det fælles forskningsprojekt "Omsorgsetik i Klinisk Sygepleje", Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital.

 

Baggrund

Erfaringer fra sygeplejen på Lungemedicinsk Sengeafsnit og litteraturstudier viser et behov for professionel sygepleje til pårørende til kronisk lungesyge patienter. Sygeplejen fokuserer primært på patienten, og der forefindes kun begrænset tilbud om støtte til pårørende. Derfor synes det relevant også at rette opmærksomheden mod pårørende. Hovedparten af kronisk lungesyge patienter lider af KOL. Projektet afgrænser sig derfor til pårørende til KOL patienter.

KOL rammer ikke kun patienten men hele familien. De pårørende bliver ofte socialt isolerede, mangler forståelse fra omverdenen, føler sig trætte, angste og magtesløse. I projektet sidestilles pårørende og ægtefælle/samlever. Fokus er derfor ægtefælle/samlevers perspektiv.

 

Formål

Projektet skal give viden og forståelse for, hvilken sygepleje pårørende til KOL patienter har brug for i mødet med sygeplejepersonalet med henblik på at udvikle sygeplejen til pårørende.

 

Undersøgelsesspørgsmålet

Hvilke behov for sygepleje fremtræder hos pårørende, hvis ægtefælle har KOL, og hvordan kan sygeplejersken inddrage denne viden, således at sygeplejen til pårørende udvikles?

 

Metode

Projektet har en fænomenologisk tilgang med sigte på pårørendes oplevelser. Undersøgelsen gennemføres som en kvalitativ undersøgelse med individuelle interview, efterår 2008. Interviewpersoner udvælges efter inklusion - og eksklusionskriterier. Data analyseres og fortolkes, forår 2009.

Undersøgelsens resultat forventes at forelægge efterår 2009.

 

Perspektivering

Ved undersøgelsen forventes at fremkomme fund, der kan bidrage til at styrke og udvikle sygeplejen til ægtefæller til patienter med KOL. De fremkomne fund tænkes anvendt i klinisk praksis så fokus i højere grad rettes mod pårørende til KOL patienter.

Original languageDanish
Publication date2010
Publication statusPublished - 2010
Externally publishedYes
EventSygeplejesymposium 2010 - Aalborg, Denmark
Duration: 7 May 20107 May 2010

Conference

ConferenceSygeplejesymposium 2010
Country/TerritoryDenmark
CityAalborg
Period07/05/201007/05/2010

Cite this