Synliggørelse af svigt i byggeriet - opdatering af indeks for 2006

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

  199 Downloads (Pure)

  Abstract

  I rapporten "Synliggørelse af svigt i byggeriet" (SBi 2007:09) præsenterer SBi et Dansk Svigtindeks, baseret på eksisterende statistikker fra Byggeskadefonden, Byggeskadefonden vedr. Bygningsfornyelse, Byggeriets Evaluerings Center, Byggeriets Ankenævn samt Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Danske Arkitektvirksomheder. Svigtindekset har basis i 2005, men i rapporten er den historiske udvikling illustreret for perioden 2001-2005.

  I dette notat angives indekset for 2006, og det indeholder i øvrigt grundlaget for beregningen af indekset for 2006 samt grafer med svigtindekset for perioden 2001-2006. Notatet indeholder ligeledes en række bemærkninger til udviklingen i svigtindekset fra 2005 til 2006, der viser en stigning fra 1,00 til 1,21 efter at have vist faldende tendens de foregående år. Ligeledes gør notatet rede for de usikkerheder der er knytttet til metoden.

  Original languageDanish
  Publication date2008
  Number of pages13
  Project No.721-038
  Publication statusPublished - 2008

  Keywords

  • building defects
  • building technology

  Cite this