Abstract

Denne delrapport er skrevet som led i en større følgeevaluering, der gennemføres i 15 udsatte boligområder i Danmark i perioden 2019-2028. I den aktuelle rapport er der fokus på
Taastrupgård, og den beskriver resultaterne af den første af i alt fire ensartede undersøgelser, der vil finde sted i Taastrupgård i den 10-årige periode 2019-2028. Det er således formålet løbende at kortlægge den fysiske udvikling og dens indvirkning på det levede liv i Taastrupgård.

Der vil i særlig grad blive stillet skarpt på effekten af de bystrategiske omdannelser, der gennemføres med henblik på at integrere Taastrupgård i den omgivende by og på at stabilisere boligområdet ved at ændre beboersammensætningen. Disse indsatser vil imidlertid blive vurderet i lyset af og i samspil med miljøforbedringer og renoveringer af mere traditionel karakter. Det overordnede forskningsspørgsmål er: Hvilken effekt har de fysiske indsatser for livet i Taastrupgård, for dens sammenhæng med den omgivende by og for bydelens omdømme?
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherInstitut for Byggeri, By og Miljø (BUILD), Aalborg Universitet
Number of pages61
ISBN (Electronic)978-87-563-1940-9
Publication statusPublished - 15 Dec 2020
SeriesSBI
Number2020:03

Cite this