Talentudvikling og differentiering af elever i talentklasser

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Dansk uddannelsespolitik har gennem de senere år haft stigende fokus på at fremme talentudvikling gennem uddannelserne. Fokuseringen på talent har på grundskoleniveau blandt andet ført til oprettelse af forskellige former for talentklasser, hvor særligt talentfulde elever kan dyrke og få ekstra udfordringer inden for bestemte områder. Når det gælder talent for skolearbejde som sådan, de bogligt stærke elever, er det blevet en udbredt praksis inden for landets kommuner at tilbyde undervisning for disse elever i såkaldte talentklasser, som foregår efter almindelig skoletid, ofte i ungdomsskoleregi. Denne artikel ser nærmere på, hvad der socialt og i relation til talent kendetegner de elever, som opsøger og følger en sådan talentklasseundervisning, og diskuterer dernæst talentklasser som en form for social differentiering legitimeret gennem uddannelsessystemet. Det empiriske grundlag for artiklens analyse af talentklasseeleverne er hentet i casestudier af talentklasser i forbindelse med evalueringen af et talentudviklingsprojekt. På den baggrund og teoretisk informeret af Bourdieus begreber om kapital opstilles en typologi af talentelever, hvis baggrunde og forståelser af egne talenter skitserer, hvorledes forståelse og udfoldelse af talent i skolen relaterer til forskelle i social baggrund.
Original languageDanish
Article number1
JournalDansk Pædagogisk Tidsskrift
Volume2015
Issue number3
Pages (from-to)8-19
Number of pages12
ISSN0904-2393
Publication statusPublished - 2015

Cite this